Tjänster och produkter

Lasse och Henrik
Henrik och Lasse

Hedenskogs Rör AB utför alla slags VS installationer
för såväl privatpersoner som företag:

  • VS installationer
  • Värmepumpsanläggningar
  • Ved panninstallationer
  • Vattenanläggningar
  • Badrumsrenoveringar
  • Större och mindre entreprenader
  • Service och underhållsarbeten
  • Lagerförsäljning
  • Delvis jourverksamhet