Hedenskog Ror original

 

Lars Hedenskog
Lars Hedenskog

Hedenskog Rör AB är ett etablerat företag som grundades redan år 1970. Nuvarande ägare är Lars Hedenskog och företaget har 4 anställda. Hedenskog Rör AB utför alla slags VS installationer för såväl privatpersoner som företag.

Våra uppdrag kan vara allt från VS installationer, värmepumpsanläggningar, ved panninstallationer, vattenanläggningar, badrumsrenoveringar, större och mindre entreprenader, service till underhållsarbeten.

Hedenskog Rör AB har lagerförsäljning samt delvis jourverksamhet.

auktoriserat VVS-företaginstallatörsföretagen